Zuiver Afrikaans Water

wilt u een actie starten voor Zuiver Afrikaans Water? laat het ons weten!

Sponsoring Vimexx

Sinds januari 2017 wordt deze website kosteloos gehost door Vimexx. Wij zijn Vimexx zeer erkentelijk met deze dienst!

ZAW benefiet diner

Het jaar 2018 hebben we afgesloten met iets nieuws. Het ZAW benefiet diner. Een Afrikaans en geheel vegetarisch diner dat met Wanda's en Gerda's hulp van Huis van de wijk België door ons geserveerd werd. Het was meer dan lekker en gezellig en we hebben zo'n 1150 euro opgehaald met de 25 eters en de donatie’s van anderen die helaas dit jaar niet aanwezig konden zijn. Wij zijn hier razend enthousiast over en willen iedereen die geweest is, gedoneerd of mee geholpen heeft hartelijk danken.

Plantjesmarkt op tuinpark Nieuw Vredelust

Zondag 14 april en 18 mei 2019 kunt u allerlei tuinplanten, moestuingroenten en kwekersplanten kopen op tuinpark Nieuw Vredelust. ZAW zal met een stand ook aanwezig zijn om daar tuinpraktische Xindao-spullen te verkopen.
Bezoekadres: Buitensingel 4, 1114 BE Amsterdam-Duivendrecht

Uitvoering

nieuw project op wereldwaterdag!

Op 22 maart (wereldwaterdag) wordt een dubbelproject uitgevoerd; de Ngedlesi Primary School en de Thembimfuni Special Premary School worden vandaag van waterzuiveringsapparatuur voorzien! De Thembimfuni bestaat uit 17 lokalen voor 167 gehandicapte leerlingen en de Ngedlesi heeft 250 leerlingen. Beide scholen staan in de buurt van Eshowe, KwaZuluNatal, Zuid-Afrika