IBAN NL60TRIO0390357901

Zuiver Afrikaans Water

Waarom Zuiver Afrikaans Water

Bijna een miljard mensen hebben geen toegang tot schoon en veilig drinkwater...
Wereldwijd sterven jaarlijks 2,2 miljoen mensen aan diarree ten gevolge van onveilig drinkwater en gebrek aan (kennis over) hygiëne en sanitaire voorzieningen.

Vaak is er een waterbron voor drinkwater voor mens én vee én voor bijvoorbeeld het wassen van kleding. Niet vreemd dat het drinken van dit water een groot gevaar is voor de gezondheid.

Daarom

kan KwaZulu Natal (Zuid-Afrika) rekenen op onze steun. In deze provincie leeft de bevolking zeer verspreid, wat is ontstaan tijdens het apartheidsregime: de Zulu weigerden gedwongen te leven in Bantustans: gebieden die aan de zwarte bevolkingsgroepen werd toegewezen. De vooral negatieve gevolgen, zoals de slechte verbinding tussen deze ver afgelegen nederzettingen met een goed wegennet, electriciteitsnet of riolering hebben armoede, hoge werkloosheid en analfabetisme tot gevolg. Drinkwater komt vaak uit dezelfde rivieren en bronnen die men als wc gebruikt. Vatbaarheid voor - en sterfte door - infectieuze en voorkombare ziekten is daarom hoog. Veel van deze ziekten nemen af wanneer er toegang is tot veilig drinkwater en hygiëne. In KwaZulu Natal hebben wij betrouwbare contacten opgebouwd met de vrijwilligers van CBO network. We zijn trots dat door deze samenwerking alle eerder gerealiseerde waterprojecten nog steeds in vol bedrijf zijn.

Vergroot ook
de toegang tot Zuiver Water!
doneer online
klik hier!