Zuiver Afrikaans Water

Wat doen wij aan fondsenwerving

Het werven van leden van de club van 100: donateurs die jaarlijks een bedrag doneren en die - voor langere tijd - betrokken zijn bij de projecten en bij ZAW.
Het versturen van een nieuwsbrief met daarin de stand van zaken in Afrika en informatie over activiteiten die hier binnenkort plaats vinden.
Verkoop van waterflesjes via verenigingen.
Jaarlijks houden wij de ZAW-kadootjesmarkt, waarbij we mooie goederen gedoneerd krijgen van Bever en Xindao.
Fondsenwerving en jaarprojecten.

Volg ons!

Via deze website, facebook en twitter.
Abonneer je op onze nieuwsbrief! Stuur een mailtje naar info@zuiverafrikaanswater.nl

toegang tot
Zuiver Water betekent minder verzuim van school en werk

Vermeerderaars

Door medefinanciering van externe partners als Impulsis en de Wilde Ganzen, worden tegelijkertijd onze projectvoorstellen en projectimplementatie door deze externe partijen beoordeeld, waar nodig verbeterd en ook geƫvalueerd.

Nalatenschap en donaties

Zuiver Afrikaans Water is ANBI-geregistreerd
(RSIN: 821168903). Dit houdt in dat uw giften (mits boven de fiscale drempel) aftrekbaar zijn van de belasting.
De mogelijkheid bestaat om onze stichting in uw testament op te nemen en ons te steunen middels een legaat. Wij hoeven geen belasting over de schenking te betalen, dus wordt het bedrag 100% gebruikt aan het toegankelijk maken van drinkwater!