IBAN NL60TRIO0390357901

Zuiver Afrikaans Water

Waarom Zuiver Afrikaans Water

Bijna een miljard mensen hebben geen toegang tot schoon en veilig drinkwater...
Wereldwijd sterven jaarlijks 2,2 miljoen mensen aan diarree ten gevolge van onveilig drinkwater en gebrek aan (kennis over) hygiëne en sanitaire voorzieningen.

Vaak is er een waterbron voor drinkwater voor mens én vee én voor bijvoorbeeld het wassen van kleding. Niet vreemd dat het drinken van dit water een groot gevaar is voor je gezondheid.

Daarom

Kunnen met name kleine (vaak geïsoleerde) gemeenschappen op het Zuid-Afrikaanse platteland rekenen op onze aandacht en steun.

Onze kleinschalige multifunctionele waterprojecten zorgen ervoor dat een school (of dorp) veilig drinkwater krijgt en dat een waterbron wordt beschermd. Bijvoorbeeld door het creëren van een aparte wasgelegenheid en drinkplaats voor het vee.

Veilig (drink)water leidt tot een betere gezondheid, meer weerstand en minder ziekteverzuim. Het is eveneens cruciaal voor het opstarten van economische activiteiten zoals groentetuinen.

Vergroot ook
de toegang tot Zuiver Water!
doneer online
klik hier!